centiare باشگاه مشاهده روزنامه استان یزد

centiare: باشگاه مشاهده روزنامه استان یزد صفحه نخست روزنامه روزنامه های استان تیترروزنامه های یزد امروز 6اردیبهشت

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

یک زوج جوان چینی خودروی اتوبوس شهری خود را در یکی از شهرهای استان شاندونگ چین تبدیل به ماشین عروس کردند و عروس مسیری را با اتوبوس رانندگی کرد. این زوج نخستین ب

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

عبارات مهم : تبدیل

یک زوج جوان چینی خودروی اتوبوس شهری خود را در یکی از شهرهای استان شاندونگ چین تبدیل به ماشین عروس کردند و عروس مسیری را با اتوبوس رانندگی کرد. این زوج نخستین بار در همین اتوبوس یکدیگر را دیده بودند و عروس گفته با این اتوبوس خاطرات زیادی دارد و دلش می خواسته این اتوبوس هم شاهد ازدواح آن ها باشد.

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

یک زوج جوان چینی خودروی اتوبوس شهری خود را در یکی از شهرهای استان شاندونگ چین تبدیل به ماشین عروس کردند و عروس مسیری را با اتوبوس رانندگی کرد. این زوج نخستین ب

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

یک زوج جوان چینی خودروی اتوبوس شهری خود را در یکی از شهرهای استان شاندونگ چین تبدیل به ماشین عروس کردند و عروس مسیری را با اتوبوس رانندگی کرد. این زوج نخستین ب

اخبا گوناگون – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: تبدیل | ماشین | اتوبوس | اتوبوس | خاطرات | رانندگی | اخبار گوناگون

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

تصویرهای | رانندگی عروس چینی با اتوبوسی که به ماشین عروس تبدیل شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog