centiare باشگاه مشاهده روزنامه استان یزد

centiare: باشگاه مشاهده روزنامه استان یزد صفحه نخست روزنامه روزنامه های استان تیترروزنامه های یزد امروز 6اردیبهشت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد

کوروش روشن راجع به آخرین اوضاع موکلش به خبرآنلاین گفت: محمدرضا رحیمی هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده است بود برابر با مقررات قانونی در قالب آزادی

محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد

محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد

عبارات مهم : آخرین

وکیل محمدرضا رحیمی آخرین اوضاع حبس او را تشریح کرد.

کوروش روشن راجع به آخرین اوضاع موکلش به خبرآنلاین گفت: محمدرضا رحیمی هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده است بود برابر با مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس خارج شده است است.

محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد

گفتنی است مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی افرادی که حبس کمتر از ده سال دارند بعد از سپری کردن یک سوم از مدت حبس می تواننداز آزادی مشروط استفاده کنند، وی حدود ۴سال از ۵سال محکومیت خود را گذرانده هست. رحیمی اگر چه در دوران محکومیت درخواست تجدیدنظر داشت ولی با تمکین به قانون دوران حبس خود را سپری کرد.

واژه های کلیدی: آخرین | زندان | قانون | قانونی | محمدرضا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog